Navýšení velikosti přílohy mailu na serverech Microware

Naši klienti již nebudou nadále omezováni našimi servery velikostí přílohy. (doposud 10 nebo 20MB) Od 30.4.2016 je k dispozici možnost odeslat přílohu o velikosti až 150MB

Zde je však nutné podotknout, že to neznamená stoprocentní jistotu doručení takto velké zprávy. Zpráva může být odmítnuta některým jiným serverem. K tomuto navýšení přistupujeme na základě požadavků zákazníků a faktu, že např. služby Outlook.com podporuje tuto velikost přílohy.