Pomůcky

Různé pomůcky naše i třetích stran, které nám i Vám usnadní život.  jde o různé konfigurátory, seznamy a přehledy, které jinak hledáme pokaždé znovu 🙂

Zde Vám i sobě nabízíme k použití. I zde upozorňujeme, že nikoli vše je naším dílem ale mnohdy jde o komunitní projekty v rámcí GNU či jiné OSS licence.

Tabulka podsítí

Masky podsítí

Realizace sítí Fast Ethernet (zapojení RJ45)