Rekapitulace našich služeb

Nabízíme rozsáhlé portfolio služeb pro firmy i fyzické osoby. Jsme flexibilní a jsme schopni nabídnou odpovídající řešení téměř každému....

Mezi hlavní činnosti patří převážně:

Outsourcing služeb:

 • konfigurace hardware, instalace přídavných zařízení, upgrade PC
 • instalace a podpora software
 • operačního systému i aplikačního SW
 • zálohování, obnova a záchrana dat, diagnostika, testování a odborné posouzení techniky
 • dohled systémem 24/7 služba www.netcop.cz

Služby spojené s operačními systémy a software:

 • instalace operačních systémů Windows a softwarových aplikací, údržba systémů
 • konfigurace a nastavování systémových parametrů
 • odstraňování virů a následků jejich působení
 • zálohování a obnova dat, obnova systémů po haváriích a záchrana dat
 • konzultace a řešení problémů
 • zaškolování obsluhy

Internet:

 • instalace připojení k Internetu
 • hosting WWW prezentací na vlastních Linux a Windows serverech
 • serverhousing na páteřní síti
 • nastavení zabezpečení, návrh řešení
 • nastavení a konfigurace elektronické pošty
 • diagnostika a odstraňování závad

Tiskárny, skenery a další externí zařízení:

 • příprava k provozu
 • připojování k počítači a instalace ovladačů testování, diagnostika závad
 • profylaktické kontroly údržba a čištění, opravy, instruktáže k používání

Telekomunikační služby

 

 • IP Telefonie
 • Dodávky a správa telefonních ústředen Alcatel
 • Virtuální PBX apod.

Služby z oblasti lokálních sítí (LAN):

 • projekty lokálních sítí
 • realizace strukturovaných kabelových rozvodů, zasíťování budov a kanceláří
 • optická vedení mezi budovami
 • bezdrátové mikrovlnné sítě
 • hierarchicky členěné rozsáhlé lokální sítě
 • instalace a nastavování aktivních prvků sítě (směrovače, přepínače, rozbočovače, převodníky)
 • měření a certifikace kabelových rozvodů na kategorii 5, 5e, 6
 • lokalizace závad a kritických míst
 • instalace a konfigurace síťových operačních systémů MS Windows Server, Linux a Novell NetWare
 • instalace a konfigurace specializovaných serverů (aplikační server, komunikační server, databázový server, tiskový server apod.)
 • vypracování a revize postupů pro správu sítě, zaškolování správců sítí
 • nastavování uživatelských účtů a práv, správa sítí (místní i vzdálená)
 • sledování a optimalizace provozních parametrů sítě, zálohování a obnova dat
 • hotline smluvní servis (integrace našeho helpdesku pomocí telefonu, faxu, emailu a systému instant messagingu

Vývoj produktů a řešení:

 • dle konkrétních potřeb klienta
 • možnost více různých platforem a datových zdrojů
 • stabilita a bezpečnost, flexibilita
 • řízení kvality vývoje a testování
 • analýzy, dokumentace

Prodej a servis SW a HW vybavení:

 • dodávky kompletního sortimentu IT (např. viz. eshop)
 • instalace SW, reinstalace systémů
 • rozšiřování a rekonfigurace počítačů, montáž hardware (mechaniky CD, karty...ap.)
 • profylaktické kontroly
 • testování a diagnostika závad
 • opravy
 • poradenství
 • záruční, pozáruční a mimozáruční servis výpočetní techniky

Školení a technická podpora:

 • vlastních produktů a řešení
 • produktů od ostatních dodavatelů